• Động từ

  (Khẩu ngữ) ngốn nhiều và liên tục
  ngốn ngấu một lúc hết nải chuối
  hoặc t (ăn, đọc) vội vã, liền một mạch, cốt lấy nhanh, lấy nhiều
  đọc ngốn ngấu
  ăn ngốn ngấu
  Đồng nghĩa: ngấu nghiến, nghiến ngấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X