• Động từ

  không làm gì hoặc không có việc gì để làm
  bói rẻ còn hơn ngồi không (tng)
  Đồng nghĩa: ngồi dưng, ở không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X