• Danh từ

  ghế lớn có lưng tựa và tay vịn, thường được sơn son thếp vàng và đặt ở chính điện, là ghế đặc biệt dành riêng cho vua ngồi trong các buổi chầu.
  Đồng nghĩa: ngai vàng
  đồ thờ bằng gỗ có hình giống ngai của vua, dùng để đặt bài vị
  ngai thờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X