• Tính từ

  ngang ngạnh, bất chấp lẽ phải, tỏ ra không kể gì đến bất cứ ai
  ăn nói ngang ngược
  Đồng nghĩa: ngạo ngược, ngược ngạo, tai ngược

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X