• Tính từ

  (Phương ngữ) thẳng, không chệch
  ngay hàng thẳng lối
  "Con sông khúc vạy, khúc ngay, Đò này chở khách chuyến đầy chuyến vơi." (Cdao)
  Trái nghĩa: lệch
  ở tư thế thẳng đờ, không cử động hoặc không cử động được
  người ngay đơ như tượng
  nằm ngay như khúc gỗ
  thật thà, không gian dối
  người ngay
  tình ngay lí gian (tng)
  ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối (tng)
  Trái nghĩa: gian

  Phụ từ

  (làm việc gì) liền sau đó, không chậm trễ
  nhận được tin là đi ngay
  ăn ngay cho nóng
  im ngay!
  biết ngay mà!
  Đồng nghĩa: lập tức, tức khắc

  Trợ từ

  từ biểu thị ý nhấn mạnh tính xác định của một địa điểm, thời điểm, đúng ở nơi hoặc vào lúc nói đến
  sống ngay trong thành phố
  trời Phật ở ngay trong tâm mỗi người
  từ biểu thị ý nhấn mạnh mức độ của một sự việc đã không loại trừ cả trường hợp được nói đến
  nó đối xử tệ ngay với cả mẹ nó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X