• Phụ từ

    (Khẩu ngữ) như tắp lự (nhưng nghĩa mạnh hơn)
    làm ngay tắp lự

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X