• Tính từ

  nghèo và thiếu thốn nhiều mặt (nói khái quát)
  gia cảnh nghèo nàn
  nền kinh tế còn nghèo nàn lạc hậu
  Trái nghĩa: giàu có
  nghèo, thiếu những gì cần thiết để làm nên nội dung có ý nghĩa
  bài văn nghèo nàn về ý
  Trái nghĩa: giàu có, phong phú

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X