• Danh từ

  (Văn chương) nghìn năm; mãi mãi
  tiếng thơm để mãi đến nghìn thu
  "Anh hoa phát tiết ra ngoài, Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa." (TKiều)
  Đồng nghĩa: ngàn thu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X