• Động từ

    (hiện tượng lúa) không trỗ được vì thiếu nước hoặc dinh dưỡng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X