• Danh từ

    các nghề làm tư, không chịu sự quản lí của ai hay tổ chức, cơ quan nào, nói chung
    làm nghề tự do

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X