• Danh từ

  quyết định đã được chính thức thông qua ở hội nghị, sau khi vấn đề đã được tập thể thảo luận
  dự thảo nghị quyết
  nghị quyết của Đại hội
  Đồng nghĩa: quyết nghị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X