• Tính từ

    (hàm) biến thiên ngược chiều với biến (giảm khi biến tăng, tăng khi biến giảm).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X