• Động từ

  nghĩ có thể là người nào đó, là đã xảy ra việc nào đó, thường là không tốt, nhưng không có đủ cơ sở để khẳng định
  trông bộ dạng hắn có vẻ đáng nghi
  "Nghe lời, nàng đã sinh nghi, Song đà quá đỗi, quản gì được thân." (TKiều)
  Đồng nghĩa: nghi ngờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X