• Tính từ

  có ý thức coi trọng đúng mức những yêu cầu đối với mình, biểu hiện ở thái độ, hành động
  làm việc rất nghiêm túc
  thái độ thiếu nghiêm túc trong thi cử
  Đồng nghĩa: nghiêm chỉnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X