• Động từ

  ngẫm thấy, suy xét ra điều nào đó là đúng qua kinh nghiệm thực tế
  điều đó càng nghiệm càng thấy đúng
  nghiệm ra rằng

  Danh từ

  giá trị hoặc hệ thống giá trị mà khi thay vào ẩn hoặc các ẩn thì làm cho một phương trình, bất phương trình, hoặc hệ phương trình, hệ bất phương trình trở thành những đẳng thức hoặc bất đẳng thức
  tìm nghiệm của phương trình
  phương trình có hai nghiệm
  hình thoả mãn các yêu cầu đề ra trong bài toán dựng hình.

  Tính từ

  (Khẩu ngữ) hiệu nghiệm hoặc linh nghiệm (nói tắt)
  phép màu rất nghiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X