• Danh từ

    nghiệm được biểu hiện bằng số.
    giá trị gán cho biến số của một đa thức thì làm cho đa thức triệt tiêu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X