• Danh từ

  phía những vị trí không thuộc phạm vi được xác định nào đó; đối lập với trong
  đứng ngoài không được vào
  dư luận trong và ngoài nước
  ngoài tầm kiểm soát
  tập hợp những vị trí tuy thuộc phạm vi được xác định nào đó, nhưng nằm ở bề mặt hoặc ở ranh giới và hướng ra phía những vật xung quanh
  mặt ngoài của ngôi nhà
  mắc bệnh ngoài da
  nhìn dáng vẻ bên ngoài
  phía trước so với phía sau, hoặc phía những vị trí ở xa trung tâm so với phía những vị trí ở gần trung tâm
  nhà ngoài
  đứng vòng trong vòng ngoài
  đội bóng bị loại từ vòng ngoài
  Trái nghĩa: trong
  vùng địa lí ở vào phía bắc so với địa phương được xác định làm mốc, trong phạm vi đất nước Việt Nam
  đàng ngoài
  trong Nam ngoài Bắc
  sống ngoài Hà Nội
  Trái nghĩa: trong
  khoảng thời gian không lâu sau thời điểm xác định làm mốc
  ngoài rằm hẵng đi
  tuổi ngoài sáu mươi
  chuyện xảy ra ngoài một năm rồi
  phạm vi không nằm trong phạm vi được xác định
  việc xảy ra ngoài dự tính
  làm thêm ngoài giờ
  thu nhập ngoài lương
  phạm vi những gì khác, không kể những cái được xác định
  ngoài anh ta, không ai làm được
  mâm cơm chẳng có gì ngoài đĩa rau muống với mấy quả cà

  Kết từ

  từ biểu thị vị trí của sự kiện, hiện tượng, hành động tồn tại hoặc xảy ra được coi là ở phía ngoài, vùng ngoài so với vị trí lấy làm mốc
  ngoài trời mây đen vần vũ
  nhận xét ở ngoài lề
  trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường (tng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X