• Tính từ

  (Khẩu ngữ) không thuộc luồng quản lí, không được thừa nhận là chính thức
  phim ngoài luồng
  băng, đĩa nhạc ngoài luồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X