• Tính từ

  (đường tròn, mặt cầu) đi qua tất cả các đỉnh của một đa giác, đa diện
  đường tròn ngoại tiếp
  (đa giác, đa diện) chứa trọn một hình tròn hoặc hình cầu và có tất cả các cạnh hoặc các mặt tiếp xúc với đường tròn hoặc mặt cầu
  đa giác ngoại tiếp với một hình tròn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X