• Động từ

  quay mặt về một phía nào đó
  ngoảnh mặt đi, không nhìn
  ngoảnh đầu nhìn lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X