• Động từ

  (Ít dùng) như ngoẹo
  ngoẻo đầu xuống vai chị mà ngủ
  (Thông tục) chết (hàm ý coi khinh)
  hắn ngoẻo rồi
  Đồng nghĩa: ngỏm, ngủm, tịch, toi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X