• Động từ

  cử động một cách nhẹ nhàng, yếu ớt
  con đỉa ngo ngoe dưới nước
  Đồng nghĩa: ngọ nguậy
  (Khẩu ngữ) (phần tử xấu) có biểu hiện hoạt động hoặc chống đối
  bị doạ một trận nên hết dám ngo ngoe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X