• Tính từ

    có lòng tin và làm theo đạo một cách tuyệt đối (từ thường dùng trong đạo Kitô)
    con chiên ngoan đạo

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X