• Tính từ

  (Khẩu ngữ) dễ làm, dễ được, chẳng có gì khó
  làm ngon ơ
  nặng như thế mà nó vác cứ ngon ơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X