• Tính từ

    (Thông tục) như ngon ăn
    tưởng ngon xơi hoá ra chẳng dễ chút nào

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X