• Tính từ

  rất kém về trí lực, không hiểu biết gì về cả những điều ai cũng hiểu, cũng biết
  đồ ngu! (tiếng mắng)
  "Rồng vàng tắm nước ao tù, Người khôn ở với người ngu bực mình." (Cdao)
  Đồng nghĩa: đần, ngốc
  Trái nghĩa: khôn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X