• Danh từ

  nguồn sức mạnh vật chất, tinh thần phải bỏ ra để tiến hành một hoạt động nào đó
  nguồn lực tài chính
  thu hút nguồn lực đầu tư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X