• Tính từ

    ngu và dốt nát, không hiểu biết gì (nói khái quát)
    đầu óc ngu dốt

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X