• Danh từ

  luận điểm cơ bản của một học thuyết
  nguyên lí của nho giáo
  định luật cơ bản có tính chất tổng quát, chi phối cả một loạt hiện tượng
  nguyên lí cấu tạo
  nguyên lí hoạt động của máy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X