• Danh từ

  đối tượng lao động đã được con người khai thác hoặc sản xuất, thường được sử dụng tiếp để tạo nên sản phẩm mới
  cao su là nguyên liệu để sản xuất lốp ô tô
  nguyên liệu chế biến món ăn
  Đồng nghĩa: vật liệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X