• Động từ

  tự nhủ, tự cam kết sẽ làm đúng như vậy (nói về điều mà cho là thiêng liêng, là đáng trân trọng)
  nguyện sẽ cố gắng học tập chăm chỉ
  Đồng nghĩa: nguyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X