• Danh từ

    nơi thờ Phật hoặc những người tu hành theo đạo Phật (nói khái quát)
    mặc áo nhà chùa

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X