• Danh từ

  nơi giam giữ những người bị bắt
  bị tống vào nhà giam
  Đồng nghĩa: khám, khám đường, ngục, ngục thất, ngục tù, nhà đá, nhà lao, nhà pha, nhà tù

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X