• Danh từ

  đông đảo những người dân, thuộc mọi tầng lớp, đang sống trong một khu vực nào đó (nói tổng quát)
  nhân dân Việt Nam
  quần chúng nhân dân
  nhân dân lao động
  ý kiến của nhân dân
  Đồng nghĩa: dân chúng, quần chúng. #

  Tính từ

  thuộc về đông đảo những người dân, nhằm phục vụ cho lợi ích của đông đảo người dân
  quân đội nhân dân
  toà án nhân dân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X