• Danh từ

  dấu hiệu riêng của nơi sản xuất, được dán hoặc in trên mặt hàng
  nhãn hiệu của sản phẩm
  hàng may mặc mang nhãn hiệu Việt Nam
  Đồng nghĩa: mác, nhãn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X