• Tính từ

  nhơ bẩn đến mức thậm tệ
  nhà cửa để nhơ nhớp
  đồng tiền nhơ nhớp
  Đồng nghĩa: nhớp nhơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X