• Kết từ

  từ biểu thị điều sắp nêu ra ngược lại với ý do điều vừa nói đến có thể gợi ra
  việc nhỏ nhưng ý nghĩa lớn
  nói nhỏ nhưng vẫn nghe thấy
  hứa nhưng không thực hiện
  Đồng nghĩa: cơ mà, dưng, mà, nhưng mà, song

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X