• Tính từ

  (Khẩu ngữ) rất nhạt, thiếu hẳn cái vị tối thiểu cần có
  rượu nhạt thếch
  chè pha nhạt thếch
  mới ốm dậy, mồm miệng nhạt thếch
  Đồng nghĩa: nhạt hoét, nhạt nhẽo, nhạt phèo
  hoàn toàn vô vị, vô duyên
  câu chuyện nhạt thếch
  Đồng nghĩa: nhạt hoét, nhạt nhẽo, nhạt phèo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X