• Động từ

  nhầm cái nọ với cái kia (nói khái quát)
  đánh dấu cho khỏi nhầm lẫn
  Đồng nghĩa: lầm lẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X