• đưa ra ý kiến nhận xét, đánh giá, dự đoán về một vấn đề nào đó
    nhận định tình hình
    một nhận định thiếu cơ sở

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X