• Tính từ

  (Khẩu ngữ) rộ lên làm ầm ĩ, gây khó chịu
  quát tháo nhặng xị
  cáu gắt nhặng xị
  Đồng nghĩa: nhặng bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X