• Động từ

  nhớ đến với lòng luyến tiếc (người nào hay những gì đó đáng quý mà đã vĩnh viễn mất đi, qua đi)
  nhớ tiếc tuổi xuân
  bùi ngùi nhớ tiếc
  Đồng nghĩa: nuối tiếc, tiếc nuối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X