• Tính từ

  (màu sắc) phai đi, giảm độ sáng đi, không tươi
  trắng nhợt
  nước da xanh nhợt
  bóng tối đã nhợt dần
  Đồng nghĩa: bạc, bợt, lợt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X