• Danh từ

  tên đặt cho một tác phẩm, bài viết
  nhan đề của quyển sách
  Đồng nghĩa: đầu đề

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X