• Tính từ

    (Khẩu ngữ) lôi thôi, phức tạp một cách không cần thiết
    thủ tục nhiêu khê

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X