• Danh từ

  tình cảm sốt sắng, hăng hái
  thiếu nhiệt tình trong công việc
  đem hết tài năng và nhiệt tình phục vụ đất nước

  Tính từ

  (Khẩu ngữ) có nhiệt tình
  cổ vũ nhiệt tình
  nhiệt tình ủng hộ
  giúp đỡ rất nhiệt tình
  Đồng nghĩa: nhiệt thành, nồng nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X