• Danh từ

    (Từ cũ) nhà nho có tên tuổi
    "Một trai con thứ rốt lòng, Vương Quan là chữ, nối dòng nho gia." (TKiều)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X