• Tính từ

  từ mô phỏng tiếng nhạc ngựa đều đều, nhịp nhàng theo từng bước ngựa chạy
  cưỡi ngựa nhong nhong
  (Khẩu ngữ) đi, chạy như kiểu ngựa chạy chậm
  chó chạy nhong nhong
  đi nhong nhong ngoài đường
  Đồng nghĩa: long nhong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X