• Động từ

  cho ăn uống, chăm sóc để duy trì và phát triển sự sống
  nuôi tằm
  nuôi con khôn lớn
  "Công anh xúc tép nuôi cò, Cò ăn cò lớn cò dò lên cây." (Cdao)
  giữ gìn, chăm sóc để cho tồn tại, cho phát triển
  nuôi tóc
  nuôi móng tay
  nuôi hi vọng
  nuôi ảo mộng

  Tính từ

  được coi như ruột thịt, tuy không có quan hệ dòng máu trực tiếp
  nhận cháu làm con nuôi
  cha mẹ nuôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X