• Động từ

    (Khẩu ngữ) làm lợi cho kẻ khác không công
    làm thế chỉ nuôi béo bọn lậu thuế

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X